Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde daire başkanlarının görevden alınması durduruldu

Mardin 1. İdare Mahkemesi, HDP’nin seçimi kazanmasının ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde 3 daire başkanının görevden alınması işleminde yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Erol Beşe, Çevre Koruma Daire Başkanı Fisun Karaboğa ve Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yayla, bir süre önce görevden alınarak uzman olarak atandı. Görevden alınan daire başkanları, Mardin 1. İdare Mahkemesine yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, davacıların görevinde başarısız veya yetersiz olduğu, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu yönünde yahut haklarında herhangi bir disiplin işlemi uygulandığı yolunda somut bir tespit bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kararda, “Davacıların mevcut görevlerinden alınmasına ilişkin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmadığı tespit edildiğinden, bu işleme bağlı olarak uzman kadrosuna atanmasına ilişkin işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun’un 27’nci maddesi uyarınca teminat almaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebligatın tamamlanmasına, kararın tebliğ izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.