Mardin’de sınır hattına ekim yasağı getirildi

Mardin Valiliği, hudut güvenliği ve anız yangınlarının önlenmesiyle ilgili usul ve esaslar kapsamında Suriye sınırında olası saldırı ve sızmaları önlemek amacıyla askeri yasak bölgelerine yakın tarım arazilerinde mısır ve ayçiçeği gibi uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığını duyurdu.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye sınırında 1. ve 2. derece askeri bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine uzun boylu bitkilerin ekiminin yasaklandığı belirtildi. Genelge ile tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, güvenlik ortamında hudut emniyetinin etkinliğini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumanın amaçlandığı vurgulandı. Askeri yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerine ekilen bitkilerin güvenlik zafiyetine yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizin içinde bulunduğu güvenlik ortamında hudut emniyetinin etkinliğini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla, ilimiz tüm ilçe karakollarının ve ayrıca hudut karakollarının sorumluluk alanında yer alan 1. ve 2. derece kara yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde uzun boylu bitkilerin ekiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi gereğince izin verilmeyecektir” denildi.
Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliği tehlikeye atacak uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği belirtilen açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.